DUYURULAR- HABERLER

FAKLTEM襤Z

Maltepe Üniversitesi T覺p Fakültesine hogeldiniz.

Fakültemiz kuruluundan bu yana geçen 18 y覺lda gösterdii gelimeler ile T覺p Fakülteleri aras覺nda sayg覺n bir yere sahip olmutur. Fakültemizde 2014 y覺l覺nda eitim müfredat覺m覺z gözden geçirilerek “ Ulusal Çekirdek Müfredat” ile uyum salanm覺t覺r. Öncelikle bugüne kadar olan sürece katk覺da bulunan herkese teekkür etmek isterim. Fakültemizde eitim programlar覺, her y覺l eitim kadromuzun görüleri al覺narak, kat覺l覺mc覺 bir anlay覺la yenilenmektedir.

T覺p eitimi hiç bitmeyen bir süreçtir. Üniversitenin meslek örendiiniz eitim kurumu olmas覺 yan覺nda, küresel düzeyde düünme, fikir üretme ve ekip çal覺mas覺 ile arat覺rma ve sorgulama becerilerinizi gelitirebileceiniz yer olduunu hat覺rlatmak ve içinde bulunduunuz bu ortam覺 en verimli ekilde deerlendirmeniz için fakülte idari ve eitim kadrosuyla yan覺n覺zda olduumuzu belirtmek isterim.

Fakültemizde, örencilerimizin klinik ve deneysel arat覺rmalara kat覺l覺m覺 desteklenmekte ve örencilerimizin önderliinde ulusal ve uluslararas覺 bilimsel toplant覺lar düzenlenmektedir. Gelitirilen sosyal projelerle toplum sal覺覺na ve eitimine örencilerimizin katk覺s覺 salanmaktad覺r.

Fakültemize bal覺 33.000 m2 kapal覺 alana sahip iki ayr覺 binadan oluan uygulama ve arat覺rma hastanemiz 2010 y覺l覺 itibar覺yla 200 yatak kapasitesi ve 88 öretim üyesi ve 28 arat覺rma görevlisi ile 36 branta hizmet vermekte ve hizmetin her aamas覺nda örencilerimizin bilgi ve yeterliliklerini art覺rmaya yönelik çal覺malar hasta hizmetleriyle paralel sürdürülmektedir.

 

Dekan

 

http://ects.maltepe.edu.tr/tip